Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Географія — наука про Землю Вступ до вивчення географії.
2. Географічні об'єкти, явища та процеси Об'єкти, процеси та явища, які вивчає географія.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Становлення науки географії 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначення поняття, об'єкта та предмета географії.
2. Давні географи 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Встанови віповідність між вченим та відкриттям, яке він здійснив.
3. Види об'єктів 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначити, які географічні об'єкти відносяться до природних, а які — до створених людиною.
4. Природні об'єкти, явища та процеси 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Встанови відповідність між явищем, обєктом та предметом.
5. Руйнівні процеси в природі 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначити, які географічні явища носять руйнівний характер.
6. Особливості географічних процесів 1 вид - рецептивний легке 1Б. Доповни речення щодо особливостей географічних процесів.
7. Вплив людини на природу 1 вид - рецептивний легке 1Б. Виберіть приклади негативного впливу людини на природу.
8. Географічні процеси 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Визначте, що із запропонованих варіантів не є прикладами географічних процесів.
9. Явища природи 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Визначте, що із запропонованих варіантів не є прикладами географічних явищ.
10. Явища, процеси та об'єкти 3 вид - аналіз середнє 2Б. Визначте, що із запропонованих варіантів не є прикладами географічних об'єктів.
11. Завдання географії 2 вид - інтерпретація важке 3Б. Визначити головні завдання сучасної географії.
12. Становлення науки про Землю 3 вид - аналіз важке 4Б. Доповни речення використавши запропоновані слова.
13. Вклад Ератосфера у розвиток географії 3 вид - аналіз важке 3Б. Впишіть пропущені слова у реченнях.
14. Вплив людини на планету 3 вид - аналіз важке 3Б. Треба вписати пропущені вислови.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Вибери явища природи Інший легке 1Б. Із запропонованих варіантів, вибери ті, які належать до явищ природи.
2. Найдавніші вчені географи Інший легке 1Б. Встанови відповідність між давніми географами та їх ілюстраціями.
3. Об’єкт, предмет, галузі географії Інший легке 1Б. Вибери правильний варіант відповіді.
4. Приклади географічних об'єктів Інший важке 3Б. Визначте, що із запропонованих варіантів є прикладами географічних обєктів.
5. Природні та антропогенні об’єкти, географічні процеси та явища Інший важке 3Б. Опишіть природні та антропогенні об’єкти, природні явища та процеси.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Географія — наука про Землю» 00:25:00 середнє 8Б. Закріплення знань з теми «Географія — наука про Землю».
2. Тренування з теми «Географія — наука про Землю». 00:20:00 середнє 7Б. Перевірка рівня засвоєння знань з теми «Географія — наука про Землю».

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Географія — наука про Землю» 00:20:00 середнє 6Б. Закріплення знань з теми «Географія — наука про Землю».
2. Перевірочна робота з теми «Географія — наука про Землю» 00:20:00 середнє 8Б. Перевірка знань з теми «Географія — наука про Землю».