Компас
Для точного визначення сторін горизонту необхідно використати компас.
Компас — фізичний прилад, призначений для визначення сторін горизонту і складається з намагніченої стрілки, яка завжди показує на північ.
magnetic-compass-navigation-direction-compass.jpg
 
Компас
 
Намагнічена стрілка компаса завжди темним кінцем спрямована на північ. Щоб зорієнтувати компас, його встановлюють в горизонтальному положенні так, щоб стрілка не торкалася корпусу. Повертаючи компас, поєднують темний кінець стрілки з позначкою «П» (північ).
 
Зверни увагу!
В англійському варіанті сторони горизонту на компасі позначені наступним чином:
N — north — північ,
S — sorth — південь,
E — east — схід,
W — west — захід.
Гномон
Гномон — давній астрономічний інструмент для вимірювання часу, елементом якого є вертикальна жердина, що відкидає тінь на горизонтальний майданчик.
sundial620107960720w800.jpg
 
Гномон
 
Гномон дозволяє визначити:
1) астрономічний полудень — момент, коли довжина його тіні найменша;
2) напрям на північ — за напрямом тіні в астрономічний полудень.