Способи зображення.jpg
 
За допомогою малюнка та фотознімку відображають загальний вигляд місцевості, однак дані способи не дають змоги визначити розміри і форми території та об’єктів, які на ній розташовані.
Аерофотознімок — це знімок земної поверхні, який зроблений з літака.
На аерофотознімку розміри і розташування об’єктів, однак масштаб визначити не можна.
Космічний знімок — знімок всієї планети або території із супутника.
За допомогою космічного знімку відображають простори Землі, однак не відображають деталі.
Глобус — зменшена модель земної кулі.
Глобус є єдиним способом відображення правильної форми Землі, однак за допомогою глобуса не можна детально оглянути територію.
Креслення невеликої ділянки земної поверхні, яке зображено на папері та має зменшений вигляд, називається планом місцевості.
План місцевості має систему умовних позначень.
Загальногеографічна карта, на якій відображено невеликі ділянки земної поверхні та яка має масштаб від 1:100000 до 1:10000, називається топографічною картою.
Географічна карта — це узагальнене зображення земної поверхні на площині, яке складене в певному масштабі за допомогою умовних знаків.