Види умовних знаків.jpg
Контурні —  зображення на плані або карті географічних об'єктів здійснюється у дійсних розмірах за допомогою масштабу карти. Позначаються за допомогою штрихування.
Контурні знаки.jpg
Значкові — зображуються об'єкти, які не можна виразити у масштабі карти.
Значкові знаки.jpg
Лінійні — географічні об'єкти зображуються за допомогою ліній.
Лінійні знаки.jpg
Пояснювальні — це числові та буквені надписи, які допомагають характеризувати географічні об'єкти.
Пояснювальні знаки.jpg
 
Зверни увагу!
Деякі географічні об'єкти, позначені на планах місцевості масштабними умовними знаками, на географічних картах, через дрібний масштаб, позначаються значковими умовними знаками.  Прикладами є: родовища корисних копалин, міста, вулкани.