Дізнайтеся в цьому відео:
  • як вибір економічної діяльності впливає на розвиток економіки;
  • що таке галузь господарства;
  • як об’єднують галузі господарства за сферами виробництва;
  • що таке секторальна модель економіки;
  • про етапи розвитку економіки відповідно до секторальної структури.