Теорія

Завдання

1. Колінеарні вектори

Складність: легке

1
2. Компланарні вектори в паралелепіпеді

Складність: легке

4
3. Питання про вектори у просторі

Складність: середнє

1
4. Множення вектора на число

Складність: середнє

4
5. Довжина вектора

Складність: легке

2
6. Поняття компланарності векторів

Складність: легке

1
7. Додавання векторів у просторі

Складність: середнє

3
8. Довжина вектора

Складність: середнє

3
9. Розкладання векторів у паралелепіпеді

Складність: середнє

9
10. Розкладання вектора за некомпланарними векторами

Складність: середнє

9
11. Розкладання вектора в кубі

Складність: важке

6
12. Розкладання вектора за даними векторами у тетраедрі

Складність: важке

4

Тести

Матеріали для вчителів