Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Компланарні вектори Теорія про компланарність векторів у просторі, закон паралелепіпеда для додавання не компланарних векторів.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Колінеарні вектори 1 вид - рецептивний легке 1Б. Повторенння та закріплення властивості колінеарних векторів.
2. Компланарні вектори в паралелепіпеді 1 вид - рецептивний легке 4Б. Визначення компланарних векторів із застосовуням дефініції.
3. Питання про вектори у просторі 1 вид - рецептивний середнє 1Б. Теоретичні питання про вектори у просторі.
4. Множення вектора на число 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Повторення множення вектора на число, вплив числа на довжину і напрямок результата.
5. Довжина вектора 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Повторення закону про розрахунок довжини вектора.
6. Поняття компланарності векторів 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Знаходиться вектор, який разом із даними утворює трійку компланарних векторів.
7. Додавання векторів у просторі 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Застосовується закон паралелепіпеда і знаходиться сума векторів, також використовуються закони додавання і віднімання двох векторів у площині.
8. Довжина вектора 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Розраховується довжина векторів у кубі, якщо дано довжину ребра куба.
9. Розкладання векторів у паралелепіпеді 2 вид - інтерпретація середнє 9Б. Розкладання даних векторів у паралелепіпеді за даними не компланарними векторами.
10. Розкладання вектора за некомпланарними векторами 2 вид - інтерпретація середнє 9Б. Розкладання вектора за трьома некомпланарними векторами, використав знання про правильний тетраедр і рівносторонній трикутник.
11. Розкладання вектора в кубі 3 вид - аналіз важке 6Б. Розкладання вектора за некомпланарними векторами, визначив коефіцієнт у залежності від місця даної точки.
12. Розкладання вектора за даними векторами у тетраедрі 3 вид - аналіз важке 4Б. Розкладання вектора у тетраедрі за даною базою векторів, розрахував коефіцієнти.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Вектори в кубі Інший важке 5Б. Застосовує вектори у нестандартній ситуації для розв'язання проблемы. Завдання на доведення, 1 варіант, перевіряється учителем.
2. Доведення властивості вектора розташованого на висоті правильного тетраедра Інший важке 3Б. Доводяться властивості вектора, розташованого на висоті правильного тетраедра, використав знання про вектори та властивості медіан трикутника. 1 варіант, перевіряє учитель.
3. Доведення з векторами Інший важке 5Б. Доводить властивість відрізків, застосував знання про вектори у просторі. 1 варіант, перевіряється учителем.
4. Доведення компланарності векторів Інший важке 3Б. Доводить компланарність векторів аналітично, використав закон про розкладання вектора двома векторами. Завдання на доведення, перевіряється вчителем.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування за темою «Компланарні вектори» 00:25:00 середнє 10Б. Тренується застосування знаннь про вектори у стандартних та нестандартних ситуаціях.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми « Компланарні вектори» 00:20:00 середнє 16Б. Повторює та зміцнює основні визначення та навички про вектори.
2. Перевірочна робота з теми «Компланарні вектори» 00:25:00 важке 16Б. Невелика перевірочна робота з компланарних векторів, включно із творчим завданням.