Площею бічної поверхні призми називається сума площ усіх бічних граней призми.
Площа бічної поверхні прямої призми Sбіч.=Pосн.H,
де \(H\) — висота призми.
 
Площа повної поверхні призми — сума площ всіх граней призми.
Вона утворена з площі бічної поверхні і площі основ 
Sповн.=Sбіч.+2Sосн.
 
Всі грані куба — квадрати, тому раціональніше використовувати формулу 
Sповн.пов.куба=6a2
  
Об'єм прямої призми знаходиться за формулою:
V=Sосн.H
 
Для прямокутного паралелепіпеда можна використовувати формулу \(V = abc\), де \(a\), \(b\), \(c\) — виміри прямокутного паралелепіпеда (довжина, ширина, висота).
 
Для куба використовується формула V=a3, де \(a\) — ребро куба.
 
Основою призми може бути будь-який \(n\)-кутник, тому важливо знати формули обчислення їх площ.
 
Важливі формули знаходження площі \(n\)-кутників
  
 квадрат a2 
 прямокутник ab 
 ромб absinαahd1d22
 паралелограм absinαah 
 рівносторонній трикутник a234 
 прямокутний трикутник ab2ah2 
 довільний трикутник absinα2ah2ppapbpc
трапеція a+b2h 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Формула знаходження площі правильного шестикутника
  
sešstūris teorijai.JPG
Правильний шестикутник утворений з 6 правильних трикутників.
 
Sправ. ш.=6a234, де \(a\) — сторона шестикутника