Дві прямі, що перетинаються під прямим кутом, називаються перпендикулярними.
 Lenku_veidi_taisne_perp.png
  
Скорочено це записують так: ab
Відрізки або промені називаються перпендикулярними, якщо вони лежать на перпендикулярних прямих.
Теорема (про дві прямі, перпендикулярні до третьої).
Дві прямі, перпендикулярні до третьої, паралельні.
Lenku_veidi_2taisnes_perp.png
 
Твердження теореми ілюструє рисунок. На цьому рисунку ab,ac,bc.
Ця властивість використовується для побудови паралельних прямих за допомогою лінійки та косинця. Двічі прикладаючи косинець до лінійки, можна провести дві прямі, перпендикулярні до краю лінійки.
Теорема (про існування і єдиність перпендикулярної прямої)
Через будь-яку точку площини можна провести пряму, перпендикулярну до даної, і тільки одну.
Зверни увагу!
Теорема містить два твердження:
\(1)\) існує пряма, що проходить через дану точку площини і є перпендикулярною до даної прямої;
\(2)\) така пряма єдина.
Перше твердження теореми говорить про існування прямої з описаними властивостями, друге — про її єдиність.
Перпендикуляром до даної прямої, проведеним із точки A, називається відрізок прямої, перпендикулярної до даної, одним із кінців якого є точка А, а другим (основою перпендикуляра) — точка перетину цих прямих.
Відстанню від точки до прямої, яка не проходить через дану точку, називається довжина перпендикуляра, проведеного з даної точки до даної прямої.