Чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні, називається паралелограмом.
paralelograms.jpg
Властивості паралелограма
\(1.\) Протилежні сторони паралелограма рівні:
 
\(AB = DC,\) \(BC = AD\)
 
paralelograms 2.jpg
 
\(2.\) Протилежні кути паралелограма рівні:
 
\(A =\) \(C,\)  \(B =\) \(D\)
 
paralelograms 3.jpg
 
\(3.\) Діагоналі паралелограма діляться навпіл точкою перетину:
 
\(BO = OD,\)  \(AO = OC\)
 
paralelograms 5.jpg
 
\(4.\) Діагональ ділить паралелограм на два рівні трикутники: \(ABC\) і \(CDA.\)
 
paralelograms 6.jpg
 
\(5.\) Сума кутів, прилеглих до кожної сторони паралелограма, дорівнює \(180°.\)
 
\(A\) \(+\) \(D\) \(=\) \(180\)°
 
paralelograms 4.jpg
 
\(6.\) Різносторонні кути при діагоналі рівні:
 
\(BAC =\) \(ACD,\) \(BCA =\) \(CAD\)
 
paralelograms 7.jpg