Додавання векторів за правилом трикутника
Маємо вектори a і b\(.\) 
 
Якщо вектори a і b відкласти послідовно один за одним (початок вектора b потрапляє в кінець вектора a), то вектор суми c з'єднає початок одного вектора з кінцем іншого вектора.
 
 
Запис:
 
a+b=c  або  AB+BC=AC
 
Такий прийом додавання векторів називається правилом трикутника.