Додавання кількох векторів за правилом многокутника
Суму кількох векторів отримуємо так: додаємо перший і другий вектори, потім до їх суми додаємо третій вектор і т. д.
 
 
Із закону додавання векторів випливає, що сума кількох векторів не залежить від того, в якому порядку вони додаються.
 
Такий прийом додавання кількох векторів називається правилом многокутника.