Якщо вектор AB розташувати на осі координат так, що його початок знаходитиметься на початку координат, то координати цього вектора дорівнюватимуть координатам його кінцевої точки AB=x;y\(.\)
 
Будь ласка, встановіть Adobe Flash Player.
 
Координати вектора, поданого на малюнку, дорівнюють AB=5;3\(.\) У цьому випадку координати вектора збігаються з координатами його кінця \(B.\)  
Координатами вектора є координати кінцевої точки цього вектора, якщо вектор розташований так, що його початок знаходиться на початку координат.
Якщо вектор розташований на координатній площині, то кожна координата вектора дорівнює різниці відповідних координат його кінця і початку.
 
Якщо A(x1;y1) і B(x2;y2)\(,\) то координати вектора AB дорівнюють x2x1;y2y1\(.\) 
 
Будь ласка, встановіть Adobe Flash Player.
 
Приклад:
Маємо точки \(A (-2; 2)\) і \(B (3; 5).\) Потрібно визначити координати вектора AB\(.\)
 
Розв'язання:
 
AB \(= (3 - (-2) ;  5 - 2) = (5; 3)\)
 
Отримано вектор із такими ж координатами, як на першому малюнку.
 
Перенісши початок даного вектора в початок координат \((0; 0),\) отримуємо такий же вектор (із тим же напрямом і довжиною).
Дії з векторами в координатній формі
Якщо дано вектори a(x1;y1) і b(x2;y2)\(,\) то:
 
a+b=(x1+x2;y1+y2)ab=(x1x2;y1y2)ka=(kx1;ky1),k