Добутком вектора a на число \(k\) \((\)k0\(\)\()\) називається вектор \(\)b\(,\) модуль якого дорівнює \(\)b=ka\(,\) при цьому:
  • вектори a і b співнапрямлені, якщо \(k > 0;\)
     
  • вектори a і b протилежно напрямлені, якщо \(k < 0.\)
Reiz1.png
 
При множенні вектора на число даний вектор і результат колінеарні.
 
Правильним є таке судження:
Два ненульових вектори a і b колінеарні тоді й тільки тоді, коли існує таке число \(k,\) при якому виконується рівність a=kb\(.\)
Зверни увагу!
Якщо помножити вектор на число \(1,\) отримаємо рівні вектори.
 
Якщо помножити вектор на число \(-1,\) отримаємо протилежні вектори.
Reiz2.png