Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Модуль вектора Формула для обчислення модуля вектора.
2. Проекція вектора на вісь Геометрична проекція вектора, проекція вектора на вісь, модуль проекції вектора на вісь.
3. Координати довжини відрізка Визначення координат серединної точки відрізка, якщо відомі координати кінців відрізка.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Вираження вектора в трикутнику (1) 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Вираження вектора в трикутнику.
2. Вираження вектора в паралелограмі (1) 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Вираження вектора в паралелограмі.
3. Модуль вектора 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Обчислення модуля вектора, якщо відомі його координати.
4. Вираження вектора в трикутнику (2) 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Вираження вектора в трикутнику.
5. Довжина вектора 1 вид - рецептивний легке 4Б. Потрібно визначити довжини вектора за формулою, використовуючи координати вектора.
6. Вираження вектора в паралелограмі (2) 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Вираження вектора в паралелограмі.
7. Відстань між точками 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Потрібно розрахувати відстані між точками, використовуючи координати точок.
8. Визначення координат кінцевих точок вектора 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Потрібно визначити координати однієї кінцевої точки, використовуючи координати вектора та іншої кінцевої точки.
9. Проекція вектора 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Теоретичні запитання про проекцію вектора.
10. Координати середини відрізка 1 вид - рецептивний середнє 4Б. Обчислення координат середини відрізка, а також обчислення координат кінцевої точки відрізка, якщо відомі координати початкової точки відрізка і координати середини відрізка.
11. Проекція вектора 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Обчислення проекції вектора.
12. Площа чотирикутника 3 вид - аналіз середнє 4Б. Відомі координати вершин чотирикутника. Потрібно довести, що даний чотирикутник є прямокутником та знайти його площу.
13. Проекція вектора сили 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Обчислення проекції вектора сили.
14. Вектори в задачі на рух 2 вид - інтерпретація важке 4Б. Вектори в задачі на рух. Обчислення кута між векторами.
15. Визначення виду трикутника 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Розрахунок відстані між вершинами трикутника, визначення виду трикутника.
16. Периметр трикутника 1 вид - рецептивний середнє 3Б. Обчислення периметра трикутника, якщо відомі координати його вершин.
17. Координати вершин прямокутника і точки перетину діагоналей 2 вид - інтерпретація важке 5Б. Визначення координат вершин прямокутника і точок перетину діагоналей за формулою координат серединної точки відрізка.
18. Координати вершин і кінцевих точок медіан у рівнобедреному трикутнику 2 вид - інтерпретація важке 7Б. Визначення координати вершин і кінцевих точок медіан у рівнобедреному трикутника та довжин медіан за допомогою координат точок.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визначення виду чотирикутника за сумою векторів Інший важке 5Б. Визначення виду чотирикутника, якщо відомі суми векторів.
2. Вираження вектора через дані вектори Інший середнє 4Б. Вираження вектора через дані вектори, якщо відоме співвідношення відрізків, на які вектор ділить даний відрізок.
3. Вираження векторів у паралелограмі Інший середнє 3Б. Вираження векторів у паралелограмі через дані вектори, якщо відоме співвідношення відрізків на одній зі сторін паралелограма.
4. Вираження векторів у паралелограмі, протилежні вектори Інший середнє 3Б. Вираження векторів у паралелограмі, використання правила трикутника, протилежні вектори.
5. Вираження векторів у трапеції Інший середнє 3Б. Вираження векторів у трапеції через дані вектори, якщо відоме співвідношення основ трапеції.
6. Множення вектора на число Інший середнє 3Б. Визначення числового множника в поданій рівності векторів.
7. Рівні вектори Інший легке 2Б. Визначення та обґрунтування рівних векторів у паралелограмі.
8. Відстань між вершинами трапеції Інший важке 4Б. Використання поданої інформації для визначення координат вершин трапеції та обчислення довжин сторін і діагоналей.
9. Координати і модуль вектора Інший середнє 3Б. Обчислення координат вектора та його модуля, якщо відомі координати двох інших векторів; знаходження координат різниці та добутку векторів.
10. Координати колінеарних векторів Інший легке 2Б. Обчислення невідомої координати одного з колінеарних векторів.
11. Координати точки перетину бісектриси та сторони трикутника Інший важке 5Б. Обчислення координат точки перетину бісектриси та сторони трикутника, якщо відомі координати вершин трикутника.
12. Косинус тупого кута трикутника Інший середнє 4Б. Обчислення косинуса тупого кута трикутника, якщо відомі координати вершин трикутника.
13. Медіана та середня лінія трикутника Інший середнє 4Б. Обчислення медіани та середньої лінії трикутника, якщо відомі координати його вершин.
14. Площа чотирикутника Інший середнє 4Б. Відомі координати вершин чотирикутника. Потрібно довести, що даний чотирикутник є квадратом та обчислити його площу.
15. Розрахунок координат точок Інший важке 2Б. Складання рівняння для розрахунків координат точок.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Застосування векторів до розв'язання задач» 00:20:00 легке 5Б. Вираження векторів. Застосування векторів та їх проекцій у задачах.
2. Тренування з теми «Найпростіші задачі в координатах» 00:20:00 середнє 16Б. Застосування координат векторів під час розв'язання задач.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Застосування векторів до розв'язання задач» 00:30:00 середнє 5Б. Протилежні вектори, дії з векторами, перевірка вмінь застосовувати правила трикутника й паралелограма.
2. Перевірочна робота з теми «Застосування векторів до розв'язання задач» 00:45:00 середнє 8Б. Рівні вектори, дії з векторами, перевірка вмінь застосовувати правила трикутника й паралелограма в стандартних і нестандартних ситуаціях.
3. Домашня робота з теми «Найпростіші задачі в координатах» 00:25:00 середнє 10Б. Перевірка знань формул та вмінь їх застосовувати під час розв'язання задач у координатах.
4. Перевірочна робота з теми «Найпростіші задачі в координатах» 00:25:00 важке 15Б. Перевірка знань формул та вмінь їх застосовувати в стандартних і нестандартних ситуаціях, розв'язуючи задачі з векторами в координатній формі.