Молекули фенолу містять бензенове ядро (як арени) та гідроксильну групу (як спирти), отже, він має виявляти властивості як аренів, так і спиртів.
 
1. Взаємодія з лужними металами.
Феноли виявляють кислотні властивості і за звичайних умов взаємодіють з активними металами. Реакція відбувається так само, як і у спиртів: атоми металічних елементів заміщують атоми Гідрогену гідроксильної групи:
 
фенол_натрій.jpg
 
2C6H5OH+2Na=2C6H5ONa+H2
 
2. Взаємодія з лугами.
Феноли виявляють сильніші кислотні властивості, ніж спирти, і на відміну від них взаємодіють з лугами:
 
фенол_луг.JPG
 
C6H5OH+NaOH=C6H5ONa+H2O
 
Здатність фенолу взаємодіяти з лугами зумовлена впливом бензенового ядра на зв'язок OH у гідроксильній групі. Завдяки цьому впливу зв'язок OH більш полярний, ніж у спиртах, і легше розривається. Унаслідок цього фенол хоч і незначною мірою, але дисоціює у водному розчині:
 
C6H5OHC6H5O+H+
 
Але кислотні властивості фенолу настільки слабкі, що навіть така слабка кислота, як карбонатна, витісняє фенол із розчину його солей:
 
C6H5ONa+CO2+H2OC6H5OH+NaHCO3 
 
3. Взаємодія з бромом.
Фенол активно взаємодіє з бромом. Під час змішування розчину фенолу з бромною водою за звичайних умов утворюється нерозчинний білий осад \(2\),\(4\),\(6\)-трибромофенолу:
 
фенол_бром.JPG
 
C6H5OH+3Br2=C6H2Br3OH+3HBr
 
Реакцію з бромом використовують для виявлення фенолу в розчині — це якісна реакція на фенол. Ця хімічна властивість фенолу характеризує вплив гідроксильної групи на бензенове ядро. Бензен взаємодіє з бромом за досить жорстких умов. Якщо в молекулі бензену замістити атом Гідрогену не групу OH, то реакційна здатність бензенового ядра суттєво зростає: у фенолу хімічна активність набагато вища за бензен. Хімічні реакції заміщення атомів Гідрогену в бензеновому ядрі фенолу відбуваються набагато активніше. Зокрема, фенол бромується за звичайних умов навіть з розчином брому (бромною водою) із заміщенням одразу трьох атомів Гідрогену в бензеновому ядрі.
 
4. Реакція нітрування.
Як і бензен, фенол піддається нітруванню дією нітратної кислоти. Але, на відміну від бензену, реакція відбувається навіть за звичайних умов або за незначного нагрівання із заміщенням трьох атомів Гідрогену в бензеновому ядрі:
 
C6H5OH+3HNO3=C6H2(NO2)3OH+3H2O
 
Продукт повного нітрування фенолу — \(2\),\(4\),\(6\)-тринітрофенол — жовта кристалічна речовина, інша її назва — пікринова кислота. Цю кислоту спочатку використовували як жовтий барвник для вовни та шовку, а потім виявили її вибухові властивості й до Другої світової війни використовували для виготовлення боєприпасів. Сьогодні пікринову кислоту застосовують у криміналістичній практиці для виявлення деяких наркотичних речовин.
Джерела:
Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. зак. серед. освіти / М.М. Савчин. — Київ: Грамота, 2018. с. 71-72.
Джерела:
Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10 класу закл. загал. серед. освіти / О.В. Григорович. — Харків: Ранок, 2018. с. 105-106.