-
1. Витіснення із солей сильнішими кислотами. Сильні неорганічні кислоти (H2SO4,HCl,HNO3) витісняють карбонові кислоти з їхніх солей:
  
2CH3COONa+H2SO4t°2CH3COOH+Na2SO4
 
Якщо реакційну суміш нагрівати, то етанова кислота, яка більш летка, ніж сульфатна, випаровуватиметься, і її можна зібрати в окрему посудину. Цю реакцію часто використовують як лабораторний метод добування чистої етанової кислоти.
 
2. Окиснення спиртів. Під час кип'ятіння етанолу з окисником (концентрована нітратна кислота або суміш калій перманганату з лугом) спирт окиснюється до карбонової кислоти:
 
CH3CH2OH+2Ot°, окисникCH3COOH+H2O
 
3. Окиснення альдегідів. Альдегіди досить легко окиснюються звичайними лабораторними окисниками. У промисловості етанову кислоту добувають з етаналю, окиснюючи його киснем повітря за наявності манган(\(II\)) етаноату:
 
2CH3CHO+O250°C,Mn(CH3COO)22CH3COOH
 
За цією реакцією етанова кислота також утворюється в природі під час скисання різних солодких сумішей (фруктові соки, вино) за наявності рослинних ферментів.
 
4. Окиснення алканів. У промисловості етанову кислоту можна також добувати окисненням н-бутану за наявності каталізатора:
 
2CH3CH2CH2CH3+5O2p=150 атм.,(CH3COOH)2Co4CH3COOH+2H2O
 
Цей метод є економічно вигідним за умови наявності дешевих нафтопродуктів.
Джерела:
Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10 класу закл. загал. серед. освіти / О.В. Григорович. — Харків: Ранок, 2018. с. 127-130.