Насиченими одноатомними спиртами (алканолами, алкоголями) називають похідні алканів, у молекулах яких один атом Гідрогену заміщений на гідроксильну групу.
Загальна формула насичених одноатомних спиртів: CnH2n+1OH, або .CnH2n+2O
 
Група OH у назвах спиртів позначається суфіксом -ол, який додається до назви алкану.
 
Назви спиртів утворюються від назв відповідних алканів з додаванням суфікса -ол або від назв радикалів:
 
 CH3OH — метанол (метиловий спирт);
 
C2H5OH — етанол (етиловий спирт);
 
C3H7OH — пропанол (пропіловий спирт);
 
C4H9OH — бутанол (бутиловий спирт);
 
C5H11OH — пентанол (пентиловий спирт).
 
Ізомерія насичених одноатомних спиртів зумовлена різним положенням гідроксильних групбудовою карбонового ланцюга та міжкласова ізомерія.
 
Якщо молекула спирту містить більше двох атомів Карбону у ланцюгу, їх нумерують з того кінця, до якого ближче розміщена гідроксильна група. У назві сполуки після назви відповідного алкану зазначають номер атома Карбону, з яким сполучена гідроксильна група.
Приклад:
  • ізомерія зумовлена положенням гідроксильних груп:
 
 пентан—\(1\)—ол: C5H3C4H2C3H2C2H2C1H2OH;
 
 пентан—\(2\)—ол: C1H3C2|OHHC3H2C4H2C5H3.
 
  • ізомерія зумовлена будовою карбонового ланцюга:
 
 бут—\(1\)—ол: C4H3C3H2C2H2C1H2OH;
 
\(2\)—метилпропан—\(1\)—ол: CH3C|CH3HCH2OH.
  • насичені одноатомні спирти мають ізомери серед естерів (міжкласова ізомерія):
 
етанол: CH3CH2OH;
 
диметиловий етер: CH3OCH3.