Карбонові кислоти — похідні вуглеводнів, у молекулах яких один або декілька атомів Гідрогену заміщені на карбоксильну групу COOH.
Група COOH у міжнародних назвах кислот позначається суфіксом ова, який додається до назви алкана (враховуються усі атоми Карбону, включаючи атом Карбону функціональної групи). Використовуються також і інші назви кислот:
 
 HCOOH — метанова (мурашина) кислота, молекулярна формула — CH2O2;
 
CH3COOH — етанова (оцтова, ацетатна) кислота, молекулярна формула — C2H4O2.
 
Метанова і етанова кислоти — безбарвні леткі рідини з характерним різким запахом, необмежено розчинні у воді.
Хімічні властивості етанової кислоти
У водному розчині етанова кислота незначно дисоціює (є слабкою кислотою) і змінює забарвлення індикаторів:
 
CH3COOHCH3COO+H+.
 
Йони Гідрогену надають розчинам кислот кислий смак, а також спільні з неорганічними кислотами хімічні властивості.

У хімічних реакціях з багатьма речовинами утворюються солі карбонових кислот. Солі мурашиної кислоти — форміати (метаноати), солі оцтової кислоти — ацетати (етаноати):
  • взаємодіє з деякими металами:
2CH3COOH+Mg(CH3COO)2Mg+H2;
  • взаємодіє з основними оксидами:
2CH3COOH+MgO(CH3COO)2Mg+H2O;
  • взаємодіє з лугами:
CH3COOH+NaOHCH3COONa+H2O;
  • взаємодіє з деякими солями:
CH3COOH+Na2CO3CH3COONa+H2O+CO2.