Складність:
00:30:00
1. Відносна густина вуглеводню за газом 1Б.
2. Визначення формули вуглеводню та його маси 3Б.
3. Продукти реакції у рівнянні горіння вуглеводню 4Б.
4. Маса галогенпохідної у реакції приєднання 2Б.
5. Об'єм вуглеводню за об'ємом вуглекислого газу 2Б.
6. Визначення молекулярної маси поліетилену за ступенем полімеризації 2Б.