Теорія

Завдання

1. Твердження про ізомери

Складність: легке

1
2. Валентність елементів в органічних сполуках

Складність: легке

1
3. Вид формули органічної речовини

Складність: легке

1
4. Формули гомологів алканів

Складність: легке

2
5. Формули ізомерів

Складність: легке

2
6. Формули ізомерів за молекулярними формулами сполук

Складність: легке

2
7. Визначення гомолога алкана за молекулярною масою

Складність: легке

2
8. Визначення формули гомолога та його маси

Складність: легке

3
9. Визначення формули і об'єму гомолога за об'ємом вуглекислого газу

Складність: середнє

2
10. Горіння вуглеводнів гомологічного ряду метану

Складність: середнє

4
11. Виведення молекулярної формули вуглеводню за масовою часткою Карбону

Складність: середнє

2
12. Молекулярна формула вуглеводню за масовою часткою Гідрогену

Складність: середнє

2
13. Виведення молекулярної формули спирту

Складність: середнє

2

Тести

Матеріали для вчителів