Бензен та його гомологи входять до складу нафти і використовуються у промисловості для синтезу барвників, вибухових речовин, полімерів.
 
Бензен утворюється під час пропускання етину (ацетилену) через нагріте до \(600\)°C активоване вугілля:
 
3CHCHt° бензен.jpg;
 
або:
 
3C2H2етинt°C6H6бензен
 
Бензен отримують дегідруванням циклогексану:
 
циклогексан2.jpg Ni бензен.jpg +3H2;
 
або:
 
C6H12циклогексанNiC6H6бензен+3H2.
 
Бензен можна отримати реакцією дегідрування \(н\)гексану:
 
CH3CH2CH2CH2CH2CH3t°, кат бензен.jpg+4H2;
 
або:
 
C6H14нгексанt°, катC6H6бензен+4H2.
 
Бензен та його похідні застосовується для виробництва барвників, ліків, пластмас, полімерів, вибухових речовин, отрутохімікатів, тощо.