Фізичні властивості алкенів закономірно змінюються з ростом числа атомів Карбону у їх складі:
  • алкени, які мають у молекулах 2—4 атоми Карбону (C2H4C4H8) за нормальних умов є газами;
  • наступні тринадцять (C5H10C17H34) — рідини;
  • починаючи з C18H36 — тверді речовини.
Зі збільшенням молекулярних мас сполук поступово зростають:
  • температури кипіння;
  • температури плавлення;
  • густина.
Ізомери з більш розгалуженим карбоновим ланцюгом, як правило, мають трохи меншу густину у рідкому та твердому стані, у порівнянні з ізомерами з нерозгалуженим ланцюгом.
 
Усі ненасичені вуглеводні практично не розчиняютьсяу воді, але добре розчиняються у багатьох органічних розчинниках.