Кисень — це газ, який підтримує горіння.
  
У лабораторних умовах кисень добувають з оксигеновмісних речовин, під час розкладу яких виділяється кисень.
Щоб прискорити швидкість деяких реакцій (наприклад розклад бертолетової солі KClO3 або гідроген пероксиду H2O2) можна додати невелику кількість порошку манган(\(IV\)) оксиду . Сам манган(\(IV\)) оксид під час реакції не витрачається. Такі речовини називають каталізаторами.
Каталізатори — це речовини, які пришвидшують хімічні реакції, але самі при цьому не витрачаються.
 
Способи збирання кисню
Кисень за нормальних умов — газоподібна речовина. Він є важчим за повітря і малорозчинним у воді. Тому цю речовину можна збирати двома способами: витісненням води і витісненням повітря.
 
1. Витіснення води.
 
При збиранні над водою кисень, який виділяється, поступово витісняє воду з пробірки, яку заздалегідь заповненюють водою. Коли газ повністю витіснить воду із пробірки, її отвір закривають і лише після цього виймають з води і перевертають.
 
206551_html_1297bb2f.png
 
2. Витіснення повітря.
  
Кисень, який надходить у посудину через скляну трубку поступово витісняє повітря. Щоб уникнути змішування кисню з атмосферним повітрям, отвір посудини нещільно закривають шматочком вати або фільтрувальним папером.
  
05-06-2017 11-40-28.jpg
 
Зверни увагу!
Для того, щоб довести, що газ, який виділяється у результаті хімічної реакції є киснем, у пробірку вносять тліючу скіпку. Скіпка яскраво спалахує.