Широке застосування кисню зумовлено його хімічними властивостями.
 
Біологічна роль кисню полягає в здатності підтримувати процеси дихання всіх живих організмів, вступати в реакції окиснення. 
Застосування кисню:
 • дихання тварин, рослин, людини;
 • використовується кисень для забезпечення життєдіяльності на підводних човнах і космічних кораблях, при роботі водолазів, пілотів;
 • застосовують у медицині в лікувальних цілях;
 • горіння і гниття органічних речовин;
 • згоряння палива у двигунах;
 • у металургійній промисловості кисень використовується при виплавці чавуну і сталі;
 • у суміші з воднем або ацетиленом кисень застосовується для різання і зварювання металів;
 • кисень застосовують як окиснювач ракетного палива та під час хімічних реакцій.
Для нормального існування природи важлива не лише наявність повітря, але і його чистота. Поява у повітрі інших, не властивих йому речовин, завдає шкоди живій і неживій природі.
 
Забруднення повітря відбувається як природним шляхом, так і внаслідок господарської діяльності людини.
 
Оксиди Сульфуру, Нітрогену, Карбону, амоніак NH3, сірководень H2S, метан CH4, та інші гази, які потрапляють у повітря внаслідок гниття органічних решток, виверження вулканів, роботи хімічних заводів, є забруднювачами повітря. Серед випадкових домішок у повітрі також нерідко трапляються дрібні частинки сажі й мінеральних речовин, а також різні мікроорганізми.
Основні джерела забруднення повітря шкідливими речовинами:
 • промислове виробництво різноманітних речовин і матеріалів;
 • спалювання різних видів палива;
 • побутові й промислові відходи;
 • пожежі і діючі вулкани під час їх виверження.