Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Оксиди. Умови виникнення та припинення горіння Подано теоретичний матеріал про склад і назви оксидів. Вказано відомості про умови виникнення і припинення горіння.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Назва оксида елемента з постійною валентністю 1 вид - рецептивний легке 1Б. За поданою хімічною формулою треба дати назву оксиду елемента з постійною валентністю.
2. Назва оксида елемента зі змінною валентністю 1 вид - рецептивний легке 1Б. За поданою хімічною формулою треба дати назву оксиду, який утворений хімічним елементом зі змінною валентністю.
3. Визнач постійну валентність елемента 1 вид - рецептивний легке 1Б. За поданою хімічною формулою треба визначити постійну валентність хімічного елемента у оксиді.
4. Визначення змінної валентності елемента в оксидах 1 вид - рецептивний легке 1Б. За поданою хімічною формулою треба визначити змінну валентність елемента в оксидах.
5. Укажи формулу оксиду металу 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Із запропонованих варіантів треба знайти формулу оксиду металічного елемента та вказати його назву.
6. Запиши формулу оксиду металу 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Треба записати формулу оксиду металу за вказаною назвою. Закріплюється вміння працювати з хімічними формулами за їх назвами.
7. Запиши формулу оксиду неметалу за назвою 2 вид - інтерпретація легке 1Б. За вказаною назвою треба написати формулу оксиду неметалічного елемента.
8. Реакція взаємодії неметалу з киснем 3 вид - аналіз середнє 4Б. Необхідно написати реакцію взаємодії неметала у киснем та розставити коефіцієнти у рівнянні.
9. Масова частка Оксигену у оксиді 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити масову частку Оксигену в оксиді. Вдосконалюються навички обчислення молекулярних мас, визначення масових часток елементів у сполуці.
10. Допиши вихідні речовини у рівнянні взаємодії неметалу з киснем 3 вид - аналіз важке 4Б. Необхідно дописати вихідну речовину у реакції взаємодії неметалу в киснем та розставити коефіцієнти у рівнянні.
11. Допиши рівняння взаємодії металу з киснем 3 вид - аналіз середнє 4Б. Необхідно дописати реакцію взаємодії металу з киснем та розставити коефіцієнти у рівнянні.
12. Напиши рівняння реакції окиснення неметалу 3 вид - аналіз середнє 6Б. Необхідно написати хімічну реакцію, знаючи продукт реакції.
13. Напиши рівняння окиснення метала 3 вид - аналіз середнє 6Б. Необхідно написати реакцію взаємодії метала з киснем та розставити коефіцієнти у рівнянні.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Умови виникнення і припинення горіння Інший легке 1Б. Із запропонованих варіантів треба обрати умови виникнення або припинення горіння.
2. Укажи формулу оксиду неметалу Інший легке 2Б. Із запропонованих варіантів треба знайти формулу оксиду неметалічного елемента та вказати його назву.
3. Реакція взаємодії металу з киснем Інший середнє 4Б. Необхідно написати реакцію взаємодії металу з киснем та розставити коефіцієнти у хімічному рівнянні.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Оксиди. Умови виникнення та припинення горіння» 00:15:00 середнє 14Б. Вдосконалюються навички написання хімічних формул оксидів, складання назв оксидів, написання реакцій окиснення та встановлення коефіцієнтів у хімічних реакціях.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Оксиди. Умови виникнення та припинення горіння» 00:15:00 середнє 19Б. Закріплюються навички написання хімічних формул оксидів, складання назв оксидів, написання реакцій окиснення та встановлення коефіцієнтів у хімічних реакціях.
2. Перевірна робота з теми «Оксиди. Умови виникнення та припинення горіння» 00:15:00 середнє 17Б. Перевіряються навички написання хімічних формул оксидів, складання назв оксидів, написання реакцій окиснення та встановлення коефіцієнтів у хімічних реакціях.