Приклад:
Задача 1.
 
Масова частка Магнію у магній броміді складає 13%, а Брому — 87 %. Визнач формулу сполуки.
 
Алгоритм розв'язку:
 
Візьмемо 100 г сполуки. У ній буде міститися атомів Магнію — 13 г, атомів Брому — 87 г.
 
Щоб знайти співвідношення кількості атомів у сполуці, необхідно їх маси поділити на атомні маси:
Mg:Br=1324:8780=0,54:1,09.
 
Ділимо числа на найменше, і отримуємо співвідношення атомів у сполуці. Округлюємо до цілих чисел. Формула сполуки — MgBr2.
 
Відповідь: формула сполуки — MgBr2.