Термін «атом» запропонував Дж. Дальтон на початку \(19\) століття. Він назвав атомами найдрібніші частинки, які не змінюються в хімічних реакціях.
Атоми — найдрібніші електронейтральні частинки речовини, які складаються з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів, які рухаються навколо ядра.
На сьогодні відомо \(118\) видів атомів. Більше \(90\) з них існують у природі, а інші —отримані штучно.
 
Атоми характеризуються:
  • певними дуже малими розмірами;
  • певною, дуже малою масою;
  • певною будовою.
Розміри атомів настільки малі, що побачити їх неможливо навіть у найпотужніший мікроскоп. Радіуси атомів складають \(0,046\)–\(0,25\) нм (\(1\) нм \(=\)  109 м). Найменшим є атом Гелію, а найбільшим — Францію.
 
24-08-2017 14-25-02.jpg
Атоми Гелію і Францію
 
Маси атомів теж дуже малі. Так маса атома Гідрогену становить всього 1,671024 г.
 
До кінця \(19\)-го століття атоми вважали неподільними частинками. Але вчені довели, що атом має складну будову.
 
Відповідно до сучасних уявлень кожен атом складається з позитивно зарядженого ядра і електронів, що рухаються навколо нього. Електрони мають негативний заряд і нейтралізують позитивний заряд ядра.
 
Ядро набагато менше самого атома. Так, радіус атома Гідрогену становить \(0,046\) нм, а радіус його ядра — всього \(0,00000065\) нм. 
Ядро практично усіх атомів складається з дрібніших частинок:  протонів (\(p\)) і нейтронів (\(n\)). Протони заряджені позитивно і визначають заряд ядра. Нейтрони — частинки без заряду.
Заряд протона дорівнює за величиною заряду електрона, а число протонів в ядрі дорівнює числу електронів в атомі. Тому атоми нейтральні.
 
Атоми різняться між собою будовою (числом частинок, що містяться у них), а також масою і розмірами.
 
Атоми рідко зустрічаються в ізольованому вигляді. Зазвичай вони сполучаються один з одним у молекули або більші структури. Число варіантів сполучення атомів є практично нескінченним, і їх відносно невелике число призводить до утворення величезної кількості різноманітних речовин.
 
Приклад:
З атомів Оксигена можуть утворюватися дві речовини.
Коли сполучаються два атоми Оксигену, утворюється молекула кисню.
 
06-09-2017 13-29-36.jpg
Молекула кисню
 
Якщо три атоми Оксигену сполучаються між собою, утворюється молекула озону.
 
06-09-2017 13-30-06.jpg
Молекула озону
У молекулах атоми сполучені один з одним хімічними зв'язками.