Існують речовини з молекулярною і немолекулярною будовою.
 
Між молекулами виникають сили взаємного притягування та відштовхування. Найбільше ці сили виражені у твердих речовинах, а найменше — у газах.
 
Сили взаємодії між молекулами є слабкими, тому молекулярні речовини леткі, мають низькі температури плавлення і кипіння. Усі газоподібні і рідкі за звичайних умов речовини складаються з молекул. Молекулярні речовини можуть бути і твердими, але відрізнити їх можна завдяки їх легкоплавкості.
Зверни увагу!
Гази, рідини і легкоплавкі тверді речовини мають молекулярну будову.
Усі речовини, що мають запах мають молекулярну будову.
Атоми можуть сполучатися один з одним і іншим способом. Так, у кристалах алмазу, графіту, піску всі атоми сполучені в єдине ціле, і молекулу виділити в них неможливо.
 
i.jpg
Будова алмазу
 
Зверни увагу!
Немолекулярну будову мають практично усі метали.
Наприклад: залізо, мідь, цинк, алюміній та інші.
 
У деяких складних речовинах атоми перетворюються на заряджені частинки — йони — і також не утворюють молекул. Протилежно заряджені йони притягуються один до одного і утворюють тверду тугоплавку речовину. Таку будову мають кухонна сіль, крейда, питна сода, мідний купорос, луг.
 
11-09-2017 11-54-15.jpg
Будова кухонної солі
  
Такі речовини називають немолекулярними. У їх кристалах зв'язки між частинками міцні, тому усі немолекулярні речовини тверді, нелеткі, тугоплавкі.