В античні часи давньогрецькими вченими було сформульовано припущення, яке пізніше повністю підтвердилося, про те, що речовини складаються з дрібних, невидимих неозброєним оком, частинок. 
Приклад:
Вода складається з однакових частинок, які називаються молекулами води.
Цукор складається з однакових частинок, які називаються молекулами цукру. Вода і цукор — це чисті речовини.
Чистими речовинами називаються речовини, які складаються з частинок певного виду (атомів, молекул, йонів) і мають сталі фізичні властивості.
Якщо ж цукор змішати з водою, відбувається дифузія — молекули цукру проникають між молекулами води. Утворюється розчин, до складу якого входять як молекули води, так і молекули цукру.
Розчин — це суміш речовин.
Суміши речовин складаються з двох або більше чистих речовин, кожна з яких зберігає свої властивості.
 
Shema_2.jpg
 
Чисті речовини складаються з частинок одного виду, а суміші — з частинок різного виду.
 
Крім речовин, що складаються з молекул, існують речовини, які мають немолекулярну будову.
Приклад:
Метали та інертні гази складаються не з молекул, а з дрібніших частинок — атомів.
Таким чином, мідь складається лише з атомів Купруму, а цинк складається лише з атомів Цинку. Мідь і цинк — чисті речовини. Якщо до міді додати цинк і сильно нагріти, вийде сплав, який називають латунню.
Латунь — це суміш, до складу якої входять речовини мідь і цинк (як атоми Купруму, так і атоми Цинку).
Існують речовини немолекулярної будови, що складаються з частинок іншого виду, які називаються йонами. До складу йонних сполук входять не електрично нейтральні атоми або молекули, а частинки, що несуть на собі позитивний або негативний заряд.
 
Прикладом таких речовин може бути звичайна кухонна сіль, кристали якої складаються з позитивно заряджених йонів Натрію і негативно заряджених йонів Хлору. Кухонна сіль є чистою речовиною. Якщо ж її розчинити у воді, утворюється розчин, який є сумішшю двох речовин — води і кухонної солі. 
Порівняння чистих речовин і сумішей
 
Чисті речовини
Суміші
Склад
Чиста речовина складається з частинок певного виду (атомів, молекул, йонів).
Наприклад, вода складається лише з молекул води.
Чиста речовина, як правило, має постійний склад.
Наприклад, будь-яка молекула води складається
з двох атомів хімічного елемента Гідрогену і одного
атому хімічного елемента Оксигену.
Суміші речовин складаються з двох або більше чистих речовин.
 Наприклад, розчин цукру у воді містить
як молекули води, так і молекули цукру.
Суміш не має постійного складу:
вміст окремих складових частин однієї і тієї ж суміші може бути різним.
Умовно кажучи, в склянці води можна розчинити і
одну чайну ложку цукру, і дві.
 
ВластивостіЧиста речовина має постійні властивості.
У суміші кожна речовина, в основному, зберігає свої властивості.
Наприклад, залізо так само, як зазвичай, притягується магнітом,
кухонна сіль залишається солоною.
 
Фізичні властивості суміші частково змінюються зі зміною її кількісного складу.
 
Зверни увагу!
Треба мати на увазі, що ідеально чистих речовин не існує, оскільки жодну з речовин неможливо повністю очистити від домішок, що у ній містяться.
Яка ж речовина у такому випадку на практиці вважається чистою?
Практично чистою (чистою) називають речовину, в якій вміст домішок настільки мізерний, що ці домішки істотно не впливають на її властивості.
Наприклад, вода вважається практично чистою, якщо зразок рідини не має кольору, смаку і запаху, замерзає при температурі \(0°\) С, кипить при температурі \(+100°\) С, при температурі \(+ 4°\) С має густину \(1000\) кг / м³ і практично не проводить електричний струм. 
 
voda1.jpgsugar.jpg
Чисті речовини: дистильована вода, рафінований цукор
 
У деяких галузях науки і техніки використовують особливо чисті речовини.
 
Zoloto.jpg
Золото
 
 Kremnij.jpg
Силіцій
 
У банках золото зберігається у злитках, масова частка благородного металу в яких становить\(99,9\)%; у техніці для виготовлення електронних приладів і мікросхем використовується силіцій, чистота якого складає \(99,999\)%.
 
У природі, у техніці і у повсякденному житті здебільшого мають справу із сумішами. Так, сумішшю є повітря, природна вода, ґрунт, біологічні рідини, їжа, тощо.
 
За розміром частинок суміші поділяють на однорідні і неоднорідні.
 
СУМІШІ.png