Фізичними називають явища, при яких не відбувається перетворення одних речовин в інші.
При фізичних явищах можуть змінюватися фізичні властивості речовини: агрегатний стан, температура, густина, тощо.

До фізичних явищ належать: поширення запаху у повітрі, світіння розпечених металів, проходження електричного струму по металічному дроту, розчинення цукру у воді, виділення солі з розчину при випаровуванні. У цих процесах речовини не змінюють свого складу і будови.
Приклад:
При нагріванні вода перетворюється на пару. Рідка вода і водяна пара складаються з однакових молекул.
вода-пара.jpg
 
Зміни відбулися, але молекули води не змінилися.
Хімічними називають явища, при яких відбувається перетворення одних речовин в інші.
До хімічних явищ відносяться утворення в зелених листках рослин крохмалю і кисню з вуглекислого газу і води, перетворення заліза в іржу, горіння дров, гниття опалого листя.
 
Хімічні явища називають хімічними реакціями. Внаслідок хімічних реакцій відбувається зміна складу і будови речовин. Нові речовини утворюються з атомів, які входили до складу вихідних речовин.
Приклад:
При пропусканні електричного струму вода розкладається на водень і кисень. Молекула води складається з двох атомів Гідрогену і одного атома Оксигену, сполучених разом. У результаті реакції зв'язок між атомами руйнується і утворюються молекули водню і кисню.
Вода-кисень.jpg
 
Речовини, які вступили у хімічну реакцію, називають реагентами, чи вихідними речовинами. Нові речовини, які утворилися в результаті, називають продуктами реакції.
 
У реакції розкладу води вона є вихідною речовиною, а водень і кисень — продуктами реакції. Цей процес можна показати схемою, у якій вихідна речовина записана зліва, а продукти реакції — праворуч від стрілки:
 
вода → водень + кисень
 
Хімічні реакції людина використовує для отримання металів з металічних руд, пластмас, волокон, гуми — з природного газу та нафти, тощо.