Розглянемо на прикладах задач, яким чином обчислюють масові часки елементів у сполуках.
У хімії при розв'язуванні задач користуються наступним алгоритмом:
\(1\). Аркуш зошита чи класну дошку ділять вертикальною лінією на дві неоднакові частини.
\(2\). У лівій, меншій частині, скорочено записують умову задачі.
\(3\). Проводять горизонтальну лінію.
\(4\). Під горизонтальною лінією зазначаю те, що потрібно знайти, або обчислити.
\(5\). У правій частині записують хімічні рівняння, формули, пояснення, розрахунки,
відповіді.
Приклад:
Задача 1. Обчисліть масову частку Цинку у цинк оксиді ZnO.
  
Алгоритм розв'язку
  
1. Робимо ліворуч короткий запис умови задачі, у якому вказуємо що відомо, і що треба обчислити:
  
Задачі_зразок.jpg
 
2. Праворуч записуємо розв'язок задачі.
Обчислюємо відносну молекулярну масу сполуки:
 
Mr(ZnO)=Ar(Zn)+Ar(O)=65+16=81.
 
3. Обчислюємо масову частку Цинку за формулою:
  
W=Ar(Zn)Mr(ZnO);
  
W(Zn)=6581=0,802 , (або \(80,2\) %).
 
Відповідь: W(Zn)=0,802, (або \(80,2\) %).
Приклад:
Задача 2. Обчисліть масову частку Хлору у цинк хлориді ZnCl2.
Алгоритм розв'язку
  
1. Робимо ліворуч короткий запис умови задачі, у якому вказуємо що відомо, і що треба обчислити:
  
Задачі_зразок_2.jpg
 
2. Праворуч записуємо розв'язок задачі.
Обчислюємо відносну молекулярну масу сполуки:
 
Mr(ZnCl2)=Ar(Zn)+2Ar(Cl)=65+235,5=136.
 
3. Обчислюємо масову частку Хлору за формулою:
 
W=2Ar(Cl)Mr(ZnCl2);
 
W(Cl)=71136=0,522, (або 52,2 %).
 
Відповідь: W(Cl)=0,522, (або 52,2 %).