Основою поділу простих речовин на метали і неметали є їх найхарактерніші фізичні властивості.
За фізичними властивостями метали — електропровідні, теплопровідні, мають металічний блиск і високі температури плавлення, нелеткі, пластичні, ковкі.
За фізичними властивостями неметали — неелектропровідні, нетеплопровідні, не мають металічного блиску, мають низькі температури плавлення, крихкі, леткі, деякі з них мають характерні запахи.
Назви металів, як правило, збігаються з назвами металічних елементів, що їх утворюють. У неметалічних елементів назви простих речовин збігаються для незначної кількості речовин.
  
Назви металічних елементів і простих речовин:
  
Хімічний елементПроста речовина
Берилій, Beберилій
Магній, Mgмагній
Алюміній, Alалюміній
Титан, Tiтитан
Хром, Crхром
Манган, Mnманган
Ферум, Feзалізо
Купрум, Cuмідь
Цинк, Znцинк
Аргентум, Agсрібло
Станум, Snолово
Гафній, Hfгафній
Платина, Ptплатина
Аурум, Auзолото
Меркурій, Hgртуть
Плюмбум, Pbсвинець
  
Назви неметалічних елементів і простих речовин:
  
Хімічний елементПроста речовина
Гідроген, Hводень
Гелій, Heгелій
Карбон, Cвуглець
Нітроген, Nазот
Оксиген, Oкисень
Флуор, Fфтор
Неон, Neнеон
Силіцій, Siсиліцій
Фосфор, Pфосфор
Сульфур, Sсірка
Арсен, Asарсен
Бром, Brбром
Йод, Iйод
  
Зверни увагу!
Елементи Германій, Стибій, Полоній, утворюють прості речовини, які деякими властивостями нагадують метали, а за деякими — неметали.
Отже, прості речовини поділяють на метали і неметали, а хімічні елементи — на металічні і неметалічні.