Періодичний закон сформульовано Д. І. Менделєєвим у \(1869\) році. В якості основних властивостей елементів Менделєєв вибрав відносну атомну масу. Розташувавши всі відомі хімічні елементи в порядку зростання атомних мас, Менделєєв виявив, що властивості повторюються через певне число елементів.
Графічним відображенням періодичного закону є  Періодична система хімічних елементів.
 
таблиця_90_ липень_нова. Asset 1.svg
 
Кожному хімічному елементу в таблиці відведена одна клітинка, у якій вказано символ і назва елемента, порядковий (атомний) номер і відносна атомна маса.
Кожен елемент, розташовується у певному періоді і певній групі.
Періоди — горизонтальні ряди хімічних елементів, розташованих у порядку зростання їхніх атомних мас, що починаються металічними елементами (або Гідрогеном), а закінчуються інертними елементами.
У таблиці сім періодів. Вони поділяються на малі і великі.
Малі періоди:
\(1\)-й період — \(2\) елементи,
\(2\)-й період — \(8\) елементів,
\(3\)-й період — \(8\) елементів.
 
Великі періоди:
\(4\)-й період — \(18\) елементів,
\(5\)-й період — \(18\) елементів,
\(6\)-й період — \(32\) елементи (\(18 + 14\)),
\(7\)-й період — \(32\) елементи (\(18 + 14\)).
І в малих, й у великих періодах зліва направо відбувається поступове послаблення металічних властивостей і посилення неметалічних.
Елементи з порядковими номерами \(58\)–\(71\) (лантаноїди) та \(90\)–\(103\) (актиноїди) винесені з таблиці і розташовані під нею. Лантаноїди відносяться до шостого періоду, а актиноїди — до сьомого.
 
Восьмий період з'явиться у періодичній таблиці, коли будуть відкриті нові елементи.
Групи — вертикальні стовпчики хімічних елементів, які утворюються від підписання періодів один під одним. Вони вміщають елементи подібні за будовою та властивостями. 
Кожна група містить 2 стовпчики — головні і побічні підгрупи.
Головні підгрупи вміщують елементи малих і великих періодів.
Побічні підгрупи вміщують елементи лише великих періодів.
У підгрупах згори до низу посилюються металічні властивості і послаблюються неметалічні властивості елементів.