Масова частка розчиненої речовини — це величина, що дорівнює відношенню маси розчиненої речовини до маси розчину.
ω(речовини)=m(речовини)m(розчину).
 
З формули випливає:
 
m(речовини)=ω(речовини)m(розчину);
 
m(розчину)=m(речовини)ω(речовини).
 
Зверни увагу!
Маса розчину дорівнює сумі мас розчиненої речовини і розчинника:
m(розчину)=m(речовини)+m(розчинника).
Формулу для масової частки можна записати наступним чином:
 
ω(речовини)=m(речовини)m(речовини)+m(розчинника).
 
Масова частка виражається в частках одиниці (вимірюється від \(0\) до \(1\)) або у відсотках (змінюється від \(0\) до \(100\) %).
 
Формула для обчислення масової частки у відсотках:
 
 ω(речовини)=m(речовини)m(розчину)100 %.
Приклад:
ω(HCl)=0,25 або  ω(HCl)=25 %.