Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Поширення води в природі. Будова молекул води Викладено матеріал про знаходження води в природі і особливості будови її молекул.
2. Особливості фізичних властивостей води Характеризуються особливості фізичних властивостей води, обумовлені будовою її молекул.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Будова води 1 вид - рецептивний легке 0,5Б. Потрібно оцінити правильність тверджень про будову води.
2. Розчинення у воді 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Із зазначених речовин треба обрати ті, що розчиняються у воді.
3. Фізичні властивості води 1 вид - рецептивний легке 1Б. Потрібно із запропонованих варіантів вибрати фізичні характеристики води.
4. Молекулярні маси 3 вид - аналіз середнє 1Б. Необхідно обрахувати молекулярну масу води і вказаної речовини і порівняти ці значення.
5. Відношення молекулярних мас 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно обрахувати молекулярну масу води і вказаної речовини і порівняти ці значення.
6. Кількість молекул води, що утворилися в реакції 3 вид - аналіз середнє 1Б. Необхідно розставити коефіцієнти у рівнянні хімічної реакції та визначити кількість молекул води.
7. Сума коефіцієнтів продуктів реакції 3 вид - аналіз середнє 1Б. Необхідно розставити коефіцієнти у рівнянні хімічної реакції та визначити суму коефіцієнтів продуктів реакції.
8. Сума коефіцієнтів вихідних речовин 3 вид - аналіз середнє 1Б. Необхідно розставити коефіцієнти у рівнянні хімічної реакції та визначити суму коефіцієнтів вихідних речовин.
9. Маса продукту реакції 3 вид - аналіз середнє 1Б. Необхідно розрахувати масу продукту реакції за відомими масами вихідних речовин. Закріплюється вміння застосовувати закон збереження мас.
10. Маса води у реакції 3 вид - аналіз середнє 1Б. Необхідно розрахувати масу води, що вступила у хімічну реакцію за відомою масою продукту реакції і вихідної речовини. Закріплюється вміння застосовувати закон збереження мас.
11. Маса Гідрогену у порції води 3 вид - аналіз середнє 1Б. Необхідно обчислити масу атомів Гідрогену у порції води.
12. Маса продуктів при електролізі води 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно обчислити масу води за масами вихідних речовин, що вступили у хімічну реакцію.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Агрегатний стан води Інший легке 1Б. Завдання на визначення агрегатного стану води при вказаній температурі.
2. Маса речовини при взаємодії з водою Інший середнє 1Б. Необхідно розрахувати масу речовини, що вступила у хімічну реакцію з водою за відомою масою продукту реакції і вихідної речовини. Закріплюється вміння застосовувати закон збереження мас.
3. Маса Оксигену у порції води Інший середнє 1Б. Необхідно обчислити масу атомів Оксигену у порції води.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Вода: склад молекули, поширеність у природі, фізичні властивості» 00:10:00 середнє 6Б. Вдосконалюються знання про склад і будову молекули води, її фізичні властивості.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Вода: склад молекули, поширеність у природі, фізичні властивості» 00:10:00 середнє 5,5Б. Вдосконалюються знання про склад і будову молекули води, її фізичні властивості.
2. Перевірна робота з теми «Вода: склад молекули, поширеність у природі, фізичні властивості» 00:10:00 середнє 6Б. Перевіряються знання про склад і будову молекули води, її фізичні властивості.