Кількість речовини — фізична величина, пропорційна числу частинок (структурних одиниць), що містяться в даній порції речовини.
Для позначення кількості речовини використовується грецька буква ν. Інколи використовується міжнародне позначення кількості речовини — латинська буква n. Одиниця виміру — моль.
\(1\) моль — така кількість речовини, у якій міститься 6,021023 частинок (молекул, формульних одиниць, атомів, йонів).
Число 6,021023 називається сталою Авогадро (числом Авогадро):
 
NA= 6,021023 1/моль \(=\)  6,021023 моль-1.
 
Використовуючи число Авогадро, за відомою кількістю речовини можна визначити число частинок N у його порції:
 
N=νNA=ν6,021023.
Приклад:
Визнач число молекул у воді кількістю речовин \(10\) моль.
 
Підставимо кількість речовини води у формулу:
 
N(H2O)=ν(H2O)NA=106,021023=60,21023=6,021024 молекул.
 
Відповідь:  у воді кількістю речовини \(10\) моль міститься 60,21023 молекул.
За відомим числом частинок можна обчислити кількість речовини:
 
ν=NNA.
Приклад:
Обчисли кількість речовини кальцій оксиду CaO у порції, що містить  3,011023 формульних одиниць.
Підставимо число частинок у формулу і обчислимо кількість речовини CaO:
 
ν=N(CaO)NA=3,0110236,021023=0,5 моль.
 
Відповідь: кількість речовини кальцій оксиду CaO дорівнює \(0,5\) моль.
Зверни увагу!
Кількість речовини атомів елемента у \(1\) моль речовини дорівнює числу його атомів, що містяться в молекулі або формульній одиниці даної речовини.
Приклад:
Визнач кількість речовини атомів Гідрогену, Сульфуру і Оксигену у \(1\) моль сульфатної кислоти.
 
В одній молекулі H2SO4 містяться \(2\) атоми Гідрогену, \(1\) атом Сульфуру і \(4\) атоми Оксигену.
 
Якщо ν(H2SO4)=1 моль, то ν(H)=2 моль, ν(S)=1 моль, а  ν(O)=4 моль.