Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Задачі на кількість атомів, молекул, йонів Із цього уроку ти дізнаєшся: - скільки молекул кисню вдихаєш за раз; - який склад срібного ланцюжка; - які йони присутні в мінеральній воді; - що таке хімічна фі.
2. Середня молярна маса Із цього уроку ти дізнаєшся: - як можна розрахувати молярну масу для суміші; - яка середня молярна маса повітря; - що таке хімічна хі; - як хі пов’язана із фі.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Правильний запис числа Авогадро 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих варіантів необхідно обрати правильний запис сталої Авогадро.
2. Визначення об'єму газу 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно встановити об'єм, який займе певна кількість газу.
3. Кількість речовини солі 1 вид - рецептивний легке 1Б. Треба визначити кількість речовини солі за вказаною кількістю формульних одиниць, що містяться в його порції.
4. Обчислення кількості речовини кисню за його об'ємом 1 вид - рецептивний легке 1Б. Завдання на обчислення кількості речовини кисню за його об'ємом.
5. Обчислення кількості речовини за відомою масою 1 вид - рецептивний легке 1Б. Завдання на обчислення кількості речовини за відомою масою.
6. Молярна маса сполуки за кількістю речовини 1 вид - рецептивний легке 1Б. Завдання на визначення молярної маси солі за відомою масою і кількістю речовини.
7. Обчислення маси солі за вказаною кількістю речовини 1 вид - рецептивний легке 1Б. Завдання на обчислення маси солі за відомою кількістю речовини.
8. Встановлення відносної густини газу 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Необхідно встановити відносну густину одного газу за іншим.
9. Визначення об'єму газу за кількістю молекул 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити об'єм газу за вказаною кількістю молекул у порції речовини.
10. Обчислення об'єму газу за його масою 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Завдання на обчислення об'єму газу за відомою масою.
11. Обчислення маси газу за відомим об'ємом 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Завдання на обчислення маси газу за відомим об'ємом.
12. Визначення газів, легших за повітря 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити гази, які є легшими за повітря.
13. Встановлення відносної густини за гелієм за відомою іншою відносною густиною 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно встановити відносну густину невідомого газу за воднем, за відомою ііншою відносною густиною.
14. Визначення кількість речовини кислоти 3 вид - аналіз важке 2Б. Необхідно знайти кількість речовини кислоти за відомою кількістю атомів одного з хімічних елементів, що входять до його складу.
15. Зменшення відносної густини за воднем у ряді 3 вид - аналіз важке 3Б. Необхідно встановити відносні густини газів за воднем і розташувати речовини у порядку її зменшення.
16. Визначення формули газу за його масою і об'ємом 3 вид - аналіз важке 3Б. Завдання на визначення молярної маси газу за його об'ємом і масою.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Розрахунки за хімічними формулами» 00:15:00 середнє 14Б. Відпрацьовуються навички вирішення завдань на розрахунки за хімічними формулами.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Розрахунки за хімічними формулами» 00:15:00 середнє 13Б. Формуються навички вирішення завдань на обчислення за хімічними формулами.
2. Перевірна робота з теми «Розрахунки за хімічними формулами» 00:20:00 середнє 9Б. Перевіряються навички вирішення завдань на обрахунки за хімічними формулами.