Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Хімічні властивості кислот Навчитися давати характеристику класу неорганічних речовин «Кислоти». Знати і вміти писати хімічні реакції за участю кислот.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Кисле середовище 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знати приклади речовин, водні розчини яких мають кисле середовище.
2. Забарвлення лакмусу і метилоранжу 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Знати забарвлення лакмусу та метилоранжу у різних середовищах водних розчинів.
3. Забарвлення індикаторів 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Знати забарвлення індикаторів у різних середовищах водних розчинів.
4. Метали, що взаємодіють з кислотами 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих металів необхідно обрати ті, що будуть витісняти атоми Гідрогену з кислот.
5. Метали, що не заємодіють з кислотами 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих металів необхідно обрати ті, що не будуть витісняти атоми Гідрогену з кислот.
6. Взаємодія металу з одноосновною кислотою 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно дописати хімічну реакцію взаємодії металу з односновною кислотою.
7. Взаємодія металу з двоосновною кислотою 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно дописати хімічну реакцію взаємодії металу з двоосновною кислотою.
8. Взаємодія металу з ортофосфатною кислотою 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Необхідно дописати хімічну реакцію взаємодії металу з ортофосфатною кислотою.
9. Взаємодія двоосновної кислоти з основним оксидом 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно встановити формулу солі, яка утворюється при взаємодії основного оксиду з кислотою.
10. Взаємодія ортофосфатної кислоти з основним оксидом 2 вид - інтерпретація середнє 7Б. Необхідно встановити формулу солі, яка утворюється при взаємодії ортофосфатної кислоти з основним оксидом та розставити коефіцієнти реакції.
11. Взаємодія одноосновної кислоти з основою 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно дописати хімічну реакцію взаємодії одноосновної кислоти з основою.
12. Взаємодія двоосновної кислоти з основою 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Необхідно встановити формулу солі, яка утворюється при взаємодії двоосновної кислоти з основою.
13. Взаємодія ортофосфатної кислоти з гідроксидом 2 вид - інтерпретація важке 7Б. Необхідно встановити формулу солі, яка утворюється при взаємодії ортофосфатної кислоти з основою та розставити коефіцієнти реакції.
14. Реакція утворення солі з оксиду і кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно дописати продукт реакції взаємодії основного оксиду з кислотою.
15. Допиши реакцію взаємодії лугу з кислотою 2 вид - інтерпретація середнє 7Б. Необхідно дописати хімічну реакцію взаємодії лугу з кислотою.
16. Визначення формули кислоти за продуктом реакції 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно встановити формулу кислоти, яка бере участь у хімічній реакції.
17. Реакції кислоти 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Із запропонованого переліку хімічних сполук необхідно обрати ті, які не будуть реагувати з кислотами.
18. Хімічні властивості кислот в реакціях нейтралізації 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Вміти складати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості кислот.
19. Рівняння нейтралізації 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Вдосконалюється вміння складати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості основ.
20. Урівняй реакцію розкладу кислоти 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно урівняти хімічну реакцію розкладу кислоти на оксиди.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Хімічні властивості кислот» 00:20:00 середнє 26Б. Перевіряються знання учнів з темиі «Хімічні властивості кислот». Вдосконалюється вміння писати хімічні реакції взаємодії кислот з іншими речовинами.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Хімічні властивості кислот» 00:25:00 середнє 25Б. Закріплення знань учнів з теми «Хімічні властивості кислот». Вдосконалюється вміння писати хімічні реакції за участю кислот.
2. Перевірна робота з теми «Хімічні властивості кислот» 00:30:00 середнє 15Б. Перевіряються знання учнів з темиі «Хімічні властивості кислот», вміння писати хімічні реакції за участю кислот.