1. Солі можуть взаємодіяти з металами.
  
У ході реакції заміщення, що протікає у водному розчині, хімічно більш активний метал витісняє менш активний.

Наприклад, якщо шматочок заліза помістити в розчин купрум(\(II\)) сульфату, він покривається червоно-бурим осадом міді. Розчин поступово змінює колір з синього на блідо-зелений, оскільки утворюється сіль ферум(\(II\)) сульфату:
 
Fe+CuSO4FeSO4+Cu.
 
При взаємодії купрум(\(II\)) хлориду з алюмінієм, утворюються алюміній хлорид і мідь:

2Al+3CuCl22AlCl3+3Cu.
 
2. Солі можуть взаємодіяти з кислотами.

Протікає реакція обміну, у ході якої хімічно більш активна кислота витісняє менш активну.
 
Наприклад, при взаємодії розчину барій хлориду з сульфатною кислотою утворюються осад барій сульфату, а в розчині залишається хлоридна кислота:

BaCl2+H2SO4BaSO4+2HCl.

При взаємодії кальцій карбонату з хлоридною кислотою утворюються кальцій хлорид і карбонатна кислота, яка одразу розкладається на вуглекислий газ і воду:
 
CaCO3+2HClCaCl2+H2O+CO2H2CO3.
 
3. Розчинні у воді солі можуть взаємодіяти з лугами.

Реакція обміну можлива у тому випадку, якщо в результаті хоча б один з продуктів є практично нерозчинним у воді (випадає в осад).

Наприклад, при взаємодії нікель(\(II\)) нітрату з натрій гідроксидом утворюються практично нерозчинний у воді нікель(\(II\)) гідроксид і натрій нітрат:

NiNO32+2NaOHNiOH2+2NaNO3.
 
Під час взаємодії натрій карбонату (соди) з кальцій гідроксидом (гашеним вапном) утворюється натрій гідроксид і практично нерозчинний кальцій карбонат:

Na2CO3+CaOH22NaOH+CaCO3.
 
4. Розчинні у воді солі можуть вступати в реакцію обміну з іншими розчинними у воді солями, якщо в результаті утворюється хоча б одна практично нерозчинна у воді речовина.

Наприклад, при взаємодії натрій сульфіду з аргентум нітратом утворюється натрій нітрат і практично нерозчинний аргентум сульфід:

Na2S+2AgNO32NaNO3+Ag2S.
 
При взаємодії барій нітрату з калій сульфатом утворюється калій нітрат і практично нерозчинний барій сульфат:

BaNO32+K2SO42KNO3+BaSO4.

5. Деякі солі при нагріванні розкладаються.
 
Як приклади таких хімічних реакцій розглянемо, як протікає розклад карбонатів.

При сильному нагріванні кальцій карбонат (крейда, вапняк, мармур) розкладається, утворюючи кальцій оксид (палене вапно) і вуглекислий газ:

CaCO3t°CaO+CO2.