Кислотами називають складні речовини, що складаються з атомів Гідрогену, які можуть заміщуватися металами, і кислотних залишків.
Кислотним залишком називають частину молекули кислоти, сполучену з атомами Гідрогену.

При утворенні солей, коли атоми Гідрогену заміщуються йонами металів, кислотні залишки переходять у незмінному вигляді. Якщо кислотний залишок у кислоті сполучений з одним атомом Гідрогену, то він одновалентний, якщо з двома — двовалентний, якщо з трьома — трьохвалентний, тощо.
Валентність кислотного залишку визначається кількістю атомів Гідрогену, здатних заміщуватися металами.
Формули і назви деяких кислот наведено в таблиці.

Найважливіші неорганічні кислоти
                                                                                 
Назва
 кислоти
Формула кислоти
Формула
кислотного залишку
Назва солі цієї кислоти
Флуоридна (фторидна, фтороводнева, плавикова)
HF
F
 флуорид
Хлоридна, (хлороводнева, соляна)
HCl
Cl
 хлорид
Бромідна (бромводнева)
HBr
Br
 бромід
Карбонатна (вугільна)
H2CO3
=CO3
 карбонат
Силікатна (кремнієва)
H2SiO3
=SiO3
 силікат
Нітратна (азотна)
HNO3
NO3
 нітрат
Нітритна (азотиста)HNO2
NO2
 нітрит
Ортофосфатна
H3PO4
PO4
ортофосфат
МетафосфатнаHPO3
PO3
метафосфат
Сульфатна (сірчана)
H2SO4
=SO4
 сульфат
Сульфітна (сірчиста)
H2SO3
=SO3
 сульфіт
Сульфідна (сірководнева)
H2S
=S
 сульфід
 
Представником органічних кислот є оцтова кислота CH3COOH. Хоча в молекулі цієї кислоти чотири атоми Гідрогену, лише один з них (що входить до складу групи СООН) може бути заміщений металом. Тому кислотний залишок оцтової кислоти є одновалентним.
 
Кислоти прийнято класифікувати за кількома ознаками.
1. Існують безоксигенові  і оксигеновмісні    кислоти. Назва цих груп вказує на наявність або відсутність в молекулі кислоти атомів Оксигену.
 
2. Інша ознака, за якою групують кислоти — кількість атомів Гідрогену в молекулі кислоти, здатних заміщуватися металами. Відповідну характеристику кислоти називають її основністю. Існують одно-, дво- і триосновні кислоти.
 
Классификация1.jpg