Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Поширення кислот Наводяться данні про поширення кислот у природі.
2. Застосування кислот Наводяться загальні відомомсті про застосування кислот.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Запобіжні заходи при роботі з кислотами 1 вид - рецептивний легке 1Б. Повторити правила безпечного поводження при роботі з кислотами, прививати зацікавленість до хімії, навички самостійної роботи, уважність.
2. Об'єм водню при взаємодії кислоти з цинком 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Необхідно обчислити об'єм водню, який виділиться в результаті хімічної реакції.
3. Маса цинку при взаємодії з кислотою 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Необхідно обчислити масу цинку, який потрібно витратити для того, щоб отримати водень вказаного об'єму.
4. Маса солі при взаємодії кислоти з цинком 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно обчислити масу солі, яка утвориться в результаті хімічної реакції.
5. Обчислення кількості речовини кислоти 1 вид - рецептивний легке 1Б. Завдання на обчислення хімічної кількості кислоти за відомою масою.
6. Обчислення маси кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Завдання на обчислення маси кислоти за відомою кількістю речовини.
7. Визнач масу кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити масу кислоти, яка утворилася в результаті реакції.
8. Визначення кількості лугу за кількістю кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити кількість лугу, яка нейтралізує вказану кількість кислоти.
9. Встановлення формули кислоти 3 вид - аналіз важке 3Б. Завдання на встановлення формули кислоти за відомою масою і кількістю речовини.
10. Визначення маси кислоти за кількістю лугу 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно вказати масу кислоти, яка нейтралізує вказану кількість лугу.
11. Визначення маси лугу за кількістю кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно вказати масу лугу, яка вступить у реакцію з вказаною кількістю кислоти.
12. Визначення маси солі за кількістю кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно вказати масу солі, яка утворюється з вказаної кількості кислоти.
13. Хімічні властивості кислот 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно вказати кількість хімічних реакцій, які є можливими за участю кислоти.
14. Масова частка кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно обчислити масову частку кислоти в розчині.
15. Масова частка кислоти в розчині 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обчислити масову частку кислоти в розчині.
16. Масова частка розчину з додаванням води 3 вид - аналіз важке 4Б. Необхідно визначити масову частку кислоти у розчині після додавання води.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Поширення і застосування кислот» 00:15:00 середнє 8Б. Перевіряються знання учнів з теми «Поширення і застосування кислот». Вдосконалюється вміння проводити розрахунки за хімічними рівняннями.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Поширення і застосування кислот» 00:20:00 середнє 11Б. Закріплення знань учнів з теми «Поширення і застосування кислот». Вдосконалюється вміння проводити розрахунки за хімічними рівняннями.
2. Перевірна робота з теми «Поширення і застосування кислот» 00:30:00 середнє 10Б. Перевіряються знання учнів з теми «Поширення і застосування кислот», вміння проводити розрахунки за хімічними рівняннями.