Методична рекомендація:

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Маса основного оксиду у реакції за вказаною масою води 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно розрахувати масу основного оксиду, що вступить у реакцію з водою, вказаної маси.
2. Маса вуглекислого газу у реакції за вказаною масою води 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно розрахувати масу вуглекислого газу, що вступить у реакцію з водою, вказаної маси.
3. Маса сульфур оксиду у реакції за вказаною хімічною кількістю води 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно розрахувати масу сульфур оксиду, що вступить у реакцію з водою, вказанної хімічної кількості.
4. Об'єм сульфур оксиду у реакції за вказаною масою води 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно розрахувати об'єм сульфур(\(IV\)) оксиду, що вступить у реакцію з водою, вказаної маси.
5. Об'єм вуглекислого газу у реакції за вказаною масою води 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно розрахувати об'єм вуглекислого газу, що вступить у реакцію з водою, вказаної маси.
6. Маса кислоти за вказаним об'ємом сульфур оксиду 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно розрахувати масу кислоти, яку можна отримати з вказаного об'єму сульфур оксиду.
7. Маса карбонатної кислоти за вказаним об'ємом вуглекислого газу 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно розрахувати масу карбонатної кислоти, яку можна отримати з вказаного об'єму вуглекислого газу
8. Маса води у реакції з основним оксидом 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно розрахувати масу води, що вступить у реакцію з основним оксидом, вказаної маси.
9. Маса води у реакції за вказаною кількістю основного оксиду 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно розрахувати масу води, що вступить у реакцію з основним оксидом, за відомою кількістю речовини.
10. Маса води за вказаним об'ємом карбон(\(IV\)) оксиду 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно розрахувати масу води, яка витратиться під час реакції з вказаним об'ємом карбон(\(IV\)) оксиду.
11. Маса води за вказаним об'ємом сульфур оксиду 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно розрахувати масу води, яка витратиться під час реакції з вказаним об'ємом сульфур(\(IV\)) оксиду.
12. Витіснення карбонатної кислоти з солей хлоридною кислотою 3 вид - аналіз середнє 8Б. Необхідно вказати коефіцієнти у хімічній реакції витіснення карбонатної кислоти з її солей хлоридною кислотою, та обчислити об'єм вуглекислого газу, який виділиться в результаті хімічної реакції.
13. Витіснення карбонатної кислоти з солей сульфатною кислотою 2 вид - інтерпретація середнє 8Б. Необхідно вказати коефіцієнти у хімічній реакції витіснення карбонатної кислоти з її солей сульфатною кислотою, та обчислити об'єм вуглекислого газу, який виділиться в результаті хімічної реакції.
14. Маса продукту взаємодії основного оксиду з водою 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно розрахувати масу гідроксиду, що утвориться в результаті хімічної реакції взаємодії основного оксиду з водою. Закріплюється вміння застосовувати закон збереження мас.
15. Реакція отримання солі з основи і нітратної кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 8Б. Необхідно розставити коефіцієнти в реакції взаємодії основи і нітратної кислоти та вказати хімічну кількість солі, що утвориться в результаті реакції.
16. Маса солі при взаємодії цинку з кислотою 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно обчислити масу солі, яка утвориться в результаті хімічної реакції.
17. Маса магнію при взаємодії з кислотою 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно обчислити масу магнію, який потрібно витратити для того, щоб отримати водень вказаного об'єму.
18. Об'єм водню при взаємодії магнію і кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно обчислити об'єм водню, який виділиться при взаємодії магнію вказаної маси з кислотою.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Розрахунки за хімічними рівняннями» 00:20:00 середнє 16Б. Відпрацьовується вміння проводити розрахунки за рівняннями хімічних реакцій.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Розрахунки за хімічними рівняннями» 00:15:00 середнє 20Б. Відпрацьовується вміння проводити розрахунки за рівняннями хімічних реакцій.
2. Перевірна робота з теми «Розрахунки за хімічними рівняннями» 00:25:00 середнє 13Б. Відпрацьовується вміння проводити розрахунки за рівняннями хімічних реакцій.