Зверни увагу!
Речовини одного генетичного ряду одні з одними не реагують.
При взаємодії речовини ряду металу з речовиною ряду неметалу утворюється сіль.
 
PIC-93.svg
 
1. Метал \(+\) неметал \(=\) сіль.
Приклад:
У реакціях натрію з хлором утворюється натрій хлорид:  
 
2Na+Cl2=2NaCl.
2. Основний оксид \(+\) кислотний оксид \(=\) сіль.
Приклад:
При взаємодії кальцій оксиду з карбон (IV) оксидом утворюється кальцій карбонат: 
 
CaO+CO2=CaCO3.
3. Основний оксид \(+\) кислота \(=\) сіль \(+\) вода.
Приклад:
Продуктом реакції купрум(II)  оксиду і сульфатної кислоти є купрум (II) сульфат: 
 
CuO+H2SO4=CuSO4+H2O.
4. Основа (луг) \(+\) кислотний оксид \(=\) сіль \(+\) вода.
Приклад:
При взаємодії калій гідроксиду з фосфор (V) оксидом утворюється сіль калій ортофосфат: 
 
6KOH+P2O5=2K3PO4+3H2O.
5. Основа \(+\) кислота \(=\) сіль \(+\) вода.
Приклад:
У реакції ферум(II) гідроксиду з нітратною кислотою утворюється ферум (II) нітрат:  
 
Fe(OH)2+2HNO3=Fe(NO3)2+2H2O.
Відомі і інші приклади утворення солей.