Однією з найважливіших характеристик атома є його радіус.
Зміна радіусів атомів в групах
Радіус атома визначається числом енергетичних рівнів в ньому. Чим більше рівнів заповнено електронами, тим більше радіус атома.
 
Згадаємо будову електронних оболонок елементів IA та IIA груп:
 
Li3)2)1;    Na11)2)8)1;    K19)2)8)8)1;
 
Be4)2)2;    Mg12)2)8)2;    Ca20)2)8)8)2.
 
Зі збільшенням порядкового номера в групі радіуси атомів збільшуються. У кожній групі найбільші радіуси у елементів сьомого періоду.
Зміна радіусів атомів в періодах
В елементах одного періоду число енергетичних рівнів в атомах є однаковим. Збільшуються заряд ядра і число зовнішніх електронів
 
Na11)2)8)1;    Si14)2)8)4;    Cl17)2)8)7.
 
Зовнішні електрони все сильніше притягуються до позитивно зарядженого ядра, атоми стискаються, і за рахунок цього їх радіуси зменшуються. Найбільші радіуси в кожному періоді — в елементах IA групи (у лужних металів).
 
радіус атомів-01.jpgPeriod_syst_korotka_opt.jpg