Значення Періодичного закону
Відкриття Періодичного закону та створення періодичної таблиці хімічних елементів має величезне значення для розвитку науки.
 
Періодичний закон:
 
  • систематизував і узагальнив всі відомості про хімічні елементи та їх сполуки, об'єднав їх в єдине ціле;
  • пояснив різні види періодичності в зміні властивостей елементів і утворених ними простих і складних речовин;
  • дозволив передбачати існування невідкритих хімічних елементів і прогнозувати їх властивості;
  • послужив базою для вивчення будови ядра атома і електронних оболонок.
Сам Дмитро Іванович Менделєєв, передбачаючи розвиток науки, писав: «Періодичному законові майбутнє не грозить руйнуванням, а тільки надбудова і розвиток обіцяються».
Розвиток Періодичного закону
За часів Д. І. Менделєєва основною властивістю атомів хімічних елементів вважалася атомна маса. Періодичний закон у формулюванні Д. І Менделєєва звучить наступним
чином:
Властивості елементів, а також склад і властивості утворених ними простих речовин і сполук перебувають у періодичній залежності від величин їх атомних мас
Пізніше було вивчено будову атома, і стало ясно, що основною характеристикою атома хімічного елемента є не величина його атомної маси, а величина позитивного заряду ядра. Періодичний закон стали формулювати інакше. Сучасне формулювання є наступним:
Властивості хімічних елементів і утворених ними речовин перебувають у періодичній залежності від величин зарядів ядер їх атомів.
Заряди ядер атомів елементів, розташованих в ряд, зростають безперервно. Пояснити причини періодичності вчені змогли тоді, коли вивчили будову електронних оболонок атомів.
Причиною періодичної зміни властивостей хімічних елементів і утворених ними речовин є будова зовнішніх енергетичних рівнів електронних оболонок атомів, що періодично повторюються.