Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Типи кристалічних ґраток Викладено матеріал про будову різних типів кристалічних ґраток, про залежність фізичних властивостей речовин від типу ґратки.
2. Відмінності між аморфними і кристалічними речовинами Охарактеризовано особливості будови і властивостей аморфних і кристалічних речовин.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визнач тип ґратки 1 вид - рецептивний легке 1Б. Тренується вміння визначати тип кристалічної ґратки за властивостями і назвою речовини.
2. Властивості речовин з певними кристалічними ґратками 1 вид - рецептивний легке 1Б. Закріплюються знання фізичних властивостей речовин, що мають різні типи кристалічних ґраток.
3. Властивості кристалічних ґраток 1 вид - рецептивний легке 1Б. Закріплюються знання частинок, що містяться у вузлах кристалічних ґраток.
4. Тип ґратки за формулою 1 вид - рецептивний легке 1Б. Відпрацьовується вміння визначати тип кристалічної ґратки за формулою і назвою речовини.
5. Хімічний зв'язок — кристалічна ґратка 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Відпрацьовується вміння співвідносити вид кристалічної ґратки і тип хімічного зв'язку в речовині.
6. Частинки у вузлах кристалічної ґратки 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Відпрацьовується вміння визначати вид частинок у вузлах кристалічної решітки за назвою речовини.
7. Обери правильні твердження 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Закріплюються теоретичні знання з теми.
8. Збільшення температури плавлення 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Закріплюються знання про залежність температури плавлення від типу кристалічної ґратки, вміння визначати тип ґратки за формулою і встановлювати закономірності зміни температури плавлення.
9. Зменшення температури плавлення 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Закріплюються знання про залежність температури плавлення від типу кристалічної ґратки, вміння визначати тип ґратки за формулою і встановлювати закономірності зміни температури плавлення.
10. Речовина з найвищою температурою плавлення 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Закріплюються знання про залежність температури плавлення від типу кристалічної ґратки, вміння визначати тип ґратки за формулою.
11. Виключи зайве 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Удосконалюється вміння співвідносити назву речовини з типом кристалічної ґратки.
12. Властивості аморфних і кристалічних речовин 1 вид - рецептивний легке 1Б. Закріплюються знання про особливості будови кристалічних і аморфних речовин.
13. Утворення кристалічних ґраток різних видів 1 вид - рецептивний легке 1Б. Повторюється матеріал про умови утворення металічного, йонного і ковалентного зв'язків.
14. Порівняння металічного та йонного зв'язків 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Закріплюються знання теоретичного матеріалу про механізми утворення металічного та йонного зв'язків. Удосконалюються навички порівняння.
15. Кристалічна чи аморфна речовина 1 вид - рецептивний легке 1Б. Закріплюються знання про будову речовин.
16. Обери речовину вказаної будови 1 вид - рецептивний легке 1Б. Тренується вміння визначати речовини аморфної і кристалічної будови.
17. Фізичні властивості речовин в залежності від типу кристалічної ґратки 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Закріплюються знання фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічної ґратки.
18. Ряди речовин із вказаними властивостями 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Відпрацьовуються знання відміни властивостей аморфних і кристалічних речовин.
19. Відмінності аморфних і кристалічних речовин 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Закріплюються знання властивостей аморфних і кристалічних речовин. Удосконалюються навички порівняння.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Кристалічні ґратки» 00:15:00 середнє 9Б. Тренується уміння визначати тип кристалічної ґратки за формулою і властивостями речовини. Закріплюються теоретичні знання з теми. Відпрацьовується вміння співвідносити вид кристалічної ґратки і тип хімічного зв'язку в речовині.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Кристалічні ґратки» 00:15:00 середнє 10Б. Відпрацьовуються знання про будову і властивості різних типів кристалічних ґраток. Тренується уміння визначати тип кристалічної ґратки за формулою і властивостями речовини. Розвивається вміння порівнювати і встановлювати закономірності зміни властивостей.
2. Перевірна робота з теми «Кристалічні ґратки» 00:30:00 середнє 13Б. Перевіряються теоретичні знання по темі, вміння визначати тип кристалічної ґратки за формулою і назвою речовини, встановлювати послідовність зміни фізичних властивостей речовин.