Для розуміння процесів виникнення хімічного зв'язку між атомами треба згадати властивості хімічних елементів:
Металічні елементи — елементи, атоми яких здатні віддавати електрони. У них низька електронегативність (ЕН).
 
Неметалічні елементи  — елементи, атоми яких можуть  приймати електрони. У них висока ЕН.  
Розрізняють три види утворення хімічного зв'язку:
  
1. Між атомами металічних елементів.
 
ЕН металічних елементів є низькою, вони слабо утримують свої валентні електрони і намагаються від них позбутися. У результаті атоми втрачають електрони і перетворюються на позитивні йони. Електрони стають вільними. Утворюється металічний зв'язок.  
Такий зв'язок утворюється в простих речовинах металах та їх сплавах:  Fe,Al,Cu,Zn.
 
2. Між атомами неметалічних та металічних елементів.
 
ЕН неметалічних елементів є високою. Їх атоми намагаються приєднати електрони, яких не вистачає до завершення зовнішнього шару і забирають їх від атомів металічних елементів. Атоми металічних елементів перетворюються на позитивні йони, а атоми неметалічних — на негативні. Виникає йонний зв'язок. 
Йонний зв'язок утворюється у складних речовинах, що складаються з атомів металічних і неметалічних елементів: NaCl,KI,CaO,BaBr2.
 
3. Між атомами неметалічних елементів.
 
Атоми неметалічних елементів з однаковою силою намагаються приєднати до себе електрони від іншого атома. У результаті електрони об'єднуються у спільні електронні пари, утворюючи ковалентний зв'язок.
Такий вид зв'язку існує в простих речовинах неметалічних елементів та їх сполуках: H2,O2,HCl,H2O.    
Приклад:
1. Визначимо тип хімічного зв'язку у метані CH4.
Метан — складна речовина, складається з атомів двох неметалічних елементів. Отже, зв'язок у ньому ковалентний.
 
2.  Визначимо тип хімічного зв'язку у натрій оксиді Na2O. Це складна речовина, що складається з атомів металічного і неметалічного елемента. Отже, зв'язок у ньому йонний.
 
3.  Визначимо тип хімічного зв'язку у алмазі  C.
Алмаз — проста речовина, утворена атомами неметалічного елемента. Отже, зв'язок — ковалентний.