Розглянемо основні типи хімічних реакцій за ознакою «число і склад вихідних речовин і продуктів реакції» на прикладі хімічних властивостей води — найважливішої речовини на Землі.
Реакції розкладу
Електроліз води під дією електричного струму:
 
2H2Oел.струм2H2+O2.
Реакції сполучення
Якщо у порцелянову чашечку помістити кілька шматочків негашеного вапна — кальцій оксиду, а потім потроху доливати до них воду, то шматочки кальцій оксиду будуть розігріватися і перетворяться у кальцій гідроксид, або гашене вапно:

CaO+H2O=Ca(OH)2.
 
Вода реагує з оксидами металів і оксидами неметалів у тому випадку, якщо утворюється розчинний гідроксид (луг або розчинна оксигеновмісна кислота):
 
Li2O+H2O=2LiOH;
 
SO3+H2O=H2SO4.
Реакції заміщення
Лужні та лужноземельні метали при взаємодії з водою утворюють луг:

2Na+2H2O=2NaOH+H2;
 
Ca+2H2O=Ca(OH)2+H2.
Реакції обміну
Взаємодія речовин з водою, що приводить до їх розкладу, називається гідролізом.
 
Al2S3+6HOH=2Al(OH)3+3H2S.
 
Гідроліз органічних речовин — жирів, білків і вуглеводів — протікають у живих організмах — це основа життєдіяльності живих організмів.