Поняття реакції розкладу є протилежним поняттю реакції сполучення. Реакції розкладу характерні для складних речовин.
  • При розкладанні меркурій(\(II\)) оксиду утворюються дві прості речовини — ртуть і кисень:
2HgOt°2Hg+O2.
  • При розкладанні води під дією електричного струму утворюються водень і кисень:
2H2Oел.струм2H2+O2.
 
У розглянутих реакціях з одної складної речовиниу результаті реакцій утворилися дві прості речовини.
  • При розкладанні купрум(\(II\)) гідроксиду утворюються оксид металу і вода:
Cu(OH)2t°CuO+H2O.
  • При розкладанні кальцій карбонату утворюються кальцій оксид і вуглекислий газ:
 CaCO3t°CaO+CO2.
 
У цих двох реакціях з однієї складної речовини утворилися дві інші складні речовини.
 
У результаті реакції розкладу може утворитися кілька речовин.
 
Продукти реакції можуть бути як складними, так і простими речовинами.
Приклад:
при розкладанні калій перманганату (марганцівки) утворюються дві складні речовини і одна проста:
 
2KMnO4t°K2MnO4+MnO2+O2.
Реакції розкладу — це реакції, у результаті яких з одної складної речовини утворюються дві або більше нових речовин.